1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัด กษ. เข้าร่วมวางยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการเพิ่มพูนความร่วมมือในการส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวของไทย-มาเลเซีย จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
10 ส.ค. 2565
171
0
มาเลเซีย
รองปลัดกษ.เข้าร่วมวางยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการเพิ่มพูนความร่วมมือในการส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวของไทย-มาเลเซีย
รองปลัด กษ. เข้าร่วมวางยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการเพิ่มพูนความร่วมมือในการส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวของไทย-มาเลเซีย จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

        นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 (The Joint Development Strategy (JDS) for Border Areas) และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ 14 (The Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC)  ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ร่วมกับนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง และ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และดาโตะ ซรี ไซฟุดดิน อับดุลละฮ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย เป็นประธานร่วมของการประชุมฯ ภายใต้หัวข้อหลัก “เสริมสร้างความยืดหยุ่นฟื้นตัวได้ในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย” ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยและมาเลเซียจะร่วมกันวางยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการเพิ่มพูนความร่วมมือในการส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวของทั้งสองประเทศจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อรับมือความท้าทายอื่น ๆ โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งจะรวมถึงความร่วมมือด้านการประมงระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วย

 

Loading...
ตกลง