1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565
11 ส.ค. 2565
80
17
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565

สรุปประเด็นข่าวสำคัญ

- 'เฉลิมชัย' เร่งเพิ่มศักยภาพ พัฒนาการทำงานอาสาสมัครเกษตร

- ก.เกษตรฯ จัดเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer เสริมองค์ความรู้ทันสมัยมุ่งสู่การเป็นธุรกิจเกษตร

- กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานใหญ่ ตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม 4 – 10 สิงหาคมนี้ ที่ไอคอนสยาม

- ปลัดเกษตรฯ ร่วมเชิดชู โครงการคลินิกเกษตรให้บริการเป็นผลสำเร็จ ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกร

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง