1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (กองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท)
31 ม.ค. 2565
224
86
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง