1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ เป็นประธานการเปิดสัมมนาวิชาการ The FAVA-TVMA Pet Fair SEA Seminar 2023
26 ต.ค. 2566
312
0
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ เป็นประธานการเปิดสัมมนาวิชาการ The FAVA-TVMA Pet Fair SEA Seminar 2023

     วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ The FAVA-TVMA Pet Fair SEA Seminar 2023 ภายใต้หัวข้อ "Implementing Innovative Diagnostics and Treatment to Tackle Antimicrobial Resistance in Companion Animal" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย (Federation of Asian Veterinary Associations: FAVA) เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา และได้เชิญคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วยหัวข้อด้านการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพที่น่าสนใจ อาทิเช่น การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง แนวโน้มการรักษาการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง และการนำเสนอนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อลดการดื้อยาต้านจุลชีพ ทั้งนี้ รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ กล่าวว่า การดื้อยาต้านจุลชีพ เป็นภัยเสี่ยงต่อสุขภาพของสัตว์เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดจากการใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่เหมาะสมและเกินความจำเป็น ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และในนามของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสัตวแพทยสมาคมฯ มีความยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมต่อไป

Loading...
ตกลง