1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ผช.รมว.กษ. เปิดงานรณรงค์การทำน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูง (สูตรไนโตรเจนสูง)
29 มี.ค. 2567
316
0
ผช.รมว.กษ.เปิดงานรณรงค์การทำน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูง
ผช.รมว.กษ. เปิดงานรณรงค์การทำน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูง (สูตรไนโตรเจนสูง)

ผช.รมว.กษ. เปิดงานรณรงค์การทำน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูง (สูตรไนโตรเจนสูง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  

           ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอสีคางดำ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วม ณ วัดบ้านโคก ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร

       ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดโครงการรณรงค์ให้ประชาชนทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอสีคางดำ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ มีการทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอสีคางดำ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากดินและที่ดินได้อย่างยั่งยืน และเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเป็นการควบคุมกำจัดปลาหมอสีคางดำ สร้างความสมดุลระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการด้านชีววิทยาของปลาหมอสีคางดำ และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด มีการสาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูง (สูตรไนโตรเจนสูง) จากปลาหมอสีคางดำ และมีสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในงานอีกด้วย

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง