1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปลัดเกษตรฯ ร่วมรับมอบงานวิจัยงานทดลอง การศึกษา และสอบทานการใช้ปุ๋ยสูตรใหม่และการบริหารจัดการการทำการเกษตรแบบใหม่
2 เม.ย. 2567
130
0
ปลัดเกษตรฯร่วมรับมอบงานวิจัยงานทดลอง
ปลัดเกษตรฯ ร่วมรับมอบงานวิจัยงานทดลอง การศึกษา และสอบทานการใช้ปุ๋ยสูตรใหม่และการบริหารจัดการการทำการเกษตรแบบใหม่

     นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบงานวิจัยงานทดลอง การศึกษา และสอบทานการใช้ปุ๋ยสูตรใหม่และการบริหารจัดการการทำการเกษตรแบบใหม่ จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวนาปรังในภาคกลาง และภาคอื่น ๆ ซึ่งมีการตรวจสอบและพัฒนาสูตรปุ๋ย จนสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 30 - 70% หรือมากกว่า เป็นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับชาวนาไทยด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง