1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี CIRDAP ครั้งที่ 24
8 พ.ค. 2567
158
0
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ
รองปลัดเศรษฐเกียรติฯ ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี CIRDAP ครั้งที่ 24

      นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือกับนายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ CIRDAP พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี CIRDAP ครั้งที่ 24 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส CIRDAP ครั้งที่ 34 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง