1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ EU พร้อมสร้างความเชื่อมั่นการพัฒนาภาคประมงของไทย
9 พ.ค. 2567
220
0
ก.เกษตรฯหารือร่วมกับEUพร้อมสร้างความเชื่อมั่นการพัฒนาภาคประมงของไทย
ก.เกษตรฯ หารือร่วมกับ EU พร้อมสร้างความเชื่อมั่นการพัฒนาภาคประมงของไทย

     นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นางชาลินา วิตเชวา ปลัดกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง (Ms. Chalina Vitcheva : Director General of the Directorate General Maritime Affairs and Fisheries: DG MARE) แห่งสหภาพยุโรป (EU) พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      ในการหารือวันนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการของไทยเพื่อต่อสู้การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงในประเด็นข้อกังวลของฝ่าย EU ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมงของไทยให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ เพื่อให้ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงของไทยอย่างยั่งยืน และสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีที่จะสื่อสารและดำเนินการความร่วมมือกับ EU ในด้านการประมงและการต่อต้านการประมง IUU ในฐานะประเทศคู่ค้าและพันธมิตรที่ดีพร้อมปรับแก้พระราชกำหนดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการต่อต้านการทาประมง IUU เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจัดการประชุมคณะทำงานฯ ในช่วงวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเทพฯ

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง