1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดนวนิตย์ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)
14 พ.ค. 2567
147
0
รองปลัดนวนิตย์ฯร่วมลงพื้นที่ตรวจการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
รองปลัดนวนิตย์ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)

     เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นส.นนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2567 “ฐานเศรษฐกิจสีเขียว และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567

     โดยนายกรัฐมนตรี รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสีย และปลูกป่าชายเลน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีนายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรีและผอ.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระดำริ นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและนายดนุชา สินธวานน์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมต้อนรับ

      ทั้งนี้ นายกได้สั่งการให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นำรูปแบบเทคโนโลยีพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริไปปรับใช้ตามภารกิจที่อยู่ในหน้าที่เพื่อลดต้นทุนการบำบัดน้ำเสียทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและภาคครัวเรือน

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง