1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รมว.ธรรมนัส นำทีม รมช.กษ. และผู้บริหาร ลุยชัยภูมิต่อเนื่อง หวังแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน และการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน
9 มิ.ย. 2567
227
11
รมว.ธรรมนัสนำทีมรมช.กษ.และผู้บริหารลุยชัยภูมิต่อเนื่อง
รมว.ธรรมนัส นำทีม รมช.กษ. และผู้บริหาร ลุยชัยภูมิต่อเนื่อง หวังแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน และการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน

รมว.ธรรมนัส นำทีม รมช.กษ. และผู้บริหาร ลุยชัยภูมิต่อเนื่อง หวังแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน และการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน

        ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

        ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน หวังแก้ปัญหาลำน้ำชีที่ในฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึง และพื้นที่สาธารณะ และในเวลาที่น้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม จึงได้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก จึงได้ดำเนินโครงการแก้มลิงห้วยกลำน้อยพร้อมอาคารประกอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2569 - 2572) หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์บริเวณโดยรอบประมาณ 12,000 ไร่ และพัฒนาให้เป็นพื่นที่แก้มลิงรับน้ำหลากในฤดูฝน และลดปัญหาน้ำท่วม

        จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว กรมชลประทานได้เตรียมดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำช่องพันลำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้ได้ตามศักยภาพของโครงการ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2567 - 2571 หากดำเนินการแล้วเสร็จตะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 1,300 ไร่ และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ 260 ไร่

        นอกจากนี้ ภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร กรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เมล็ดพันธุ์ผักและสารชีวภัณฑ์ พันธุ์หม่อน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย      

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง