1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปลัดเกษตฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลนทรุดตัว
10 มิ.ย. 2567
91
0
ปลัดเกษตฯร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลนทรุดตัว
ปลัดเกษตฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลนทรุดตัว

       ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลนทรุดตัว โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่า สำหรับกำแพงคอนกรีตป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลน มีความยาวประมาณ 2.20 กิโลเมตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมชลประทานได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัว และเร่งหาแนวทางในการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนแล้ว

      รมว.ธรรมนัส กล่าวว่า  ปัญหาการทรุดตัวของแนวป้องกันตลิ่งถือเป็นปัญหาสำคัญมาก และต้องมีการเร่งแก้ไขแบบเร่งด่วน เบื้องต้นได้สั่งการ กรมชลประทาน ในการนำชีทไพล์ขนาด 4×20 เมตร มาติดตั้งบริเวณที่เกิดการทรุดตัว เพื่อป้องกันแรงกระแทกจากกระแสน้ำทำให้เกิดการทรุดตัวเพิ่มเติม อีกทั้ง ให้มีการศึกษาและถอดบทเรียนการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งตลอดทั้งแนว เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและการวางแผนเพิ่มเติมในอนาคต พร้อมทั้งมอบหมายให้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุการทรุดตัว ต่อไป

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง