1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
"ทปษ.บุญสิงห์" เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาแม่ฮ่องสอนโมเดล ครั้งที่ 3/2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11 มิ.ย. 2567
109
0
ทปษ.บุญสิงห์เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาแม่ฮ่องสอนโมเดล
"ทปษ.บุญสิงห์" เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาแม่ฮ่องสอนโมเดล ครั้งที่ 3/2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนา แม่ฮ่องสอนโมเดล ครั้งที่ 3/2567 ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง