1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2567
9 ก.พ. 2567
152
0
กระทรวงเกษตรฯจัดการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2567

กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2567

     นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอยุทธ์ หรินทรานนท์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้

 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับนมก่อนปิดภาคเรียน

2) จำนวนเด็กนักเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับคำนวณสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

3) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

4) (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

5) การพิจารณาปรับราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

Loading...
ตกลง