1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดนวนิตย์ฯ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้พื้นที่ท้องสนามหลวงในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2567
13 ก.พ. 2567
161
0
รองปลัดนวนิตย์ฯเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้พื้นที่ท้องสนามหลวงในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี
รองปลัดนวนิตย์ฯ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้พื้นที่ท้องสนามหลวงในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2567

    นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้พื้นที่ท้องสนามหลวงในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง