1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดโครงการเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ชูแนวความคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”
17 ก.พ. 2567
190
0
กระทรวงเกษตรฯร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดโครงการเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ชูแนวความคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดโครงการเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ชูแนวความคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”

      ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้แนวความคิด "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง" พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      สำหรับโครงการเกษตรอีสานใต้ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านงานวิจัยและวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและองค์กรธุรกิจได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นคงความยั่งยืนของอาชีพการเกษตรและภาคส่วนเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการสร้างเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียว หรือเศรษฐกิจ BCG อันเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สร้างพื้นฐานที่แข็งแรงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง