1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัด 'อภัย' ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของ รมว.กษ. ในภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้
19 ก.พ. 2567
212
0
รองปลัดอภัยติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของ
รองปลัด 'อภัย' ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของ รมว.กษ. ในภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้

    นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดยมี นายปรีชา พันธุ์วา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยจังหวัดนราธิวาสมีข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 ข้อสั่งการ ดำเนินการแล้ว 5 ข้อสั่งการ จังหวัดยะลา มีข้อสั่งการ 13 ดำเนินการแล้ว 8 ข้อสั่งการ และจังหวัดปัตตานี มีข้อสั่งการ 9 ข้อสั่งการ ดำเนินการแล้ว 4 ข้อสั่งการ

     ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในชายแดนใต้ปลูกยางพาราเป็นหลัก ควรให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด บูรณาการร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำร่องพื้นที่เพาะปลูกยางพารา โดยใช้แนวทางต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา การใช้เครื่องมือในการกรีดยางพาราแทนการกรีดด้วยตัวเอง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการปลูกเป็นพืชชนิดอื่น เช่น ปาล์ม เป็นต้น

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง