1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รองปลัดอภัยฯ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้
20 ก.พ. 2567
224
0
รองปลัดอภัยฯเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดอภัยฯ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้

    วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ร่วมกับนายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 และผ่านระบบ Zoom Meeting
      โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากการลงพื้นที่ตรวจราชการ มีข้อสั่งการ 55 ข้อสั่งการ มีการรายงานความก้าวหน้าตามข้อสั่งการแล้ว 65 รายงาน ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคือ ควรกำหนดช่วงเวลาที่คาดว่าผลการดำเนินการจะแล้วเสร็จในแต่ข้อสั่งการ เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง