1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปลัดเกษตรฯ พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 ก.พ. 2567
3,521
0
ปลัดเกษตรฯพร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง
ปลัดเกษตรฯ พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปลัดเกษตรฯ พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมสวมเสื้อสีม่วง แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นับเป็นเวลากว่า 68 ปี ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงแสวงหาความรู้ และนำวิชาความรู้ทั้งหลายมาบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองทรงใฝ่พระทัยในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระองค์ และเนื่องในโอกาสใกล้วันพระราชสมภพ ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 2 เมษายน ปี 2567 นี้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจแสดงพลังปกป้อง ถวายกำลังใจและขอถวายพร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทยสืบไป ชั่วกาลนาน

    สำหรับพิธีดังกล่าว เป็นการแสดงจุดยืนและปกป้องสถาบัน ที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อเกษตรกรและพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันที่เคียงข้างประชาชนชาวไทย และอยู่คู่กับประเทศชาติตลอดไป

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง