ตกลง
รายการวิทยุ ชุมชนฅนเกษตร ประจำวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562
19 ส.ค. 2562
171
0

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กับการยางแห่งประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ