1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รายการวิทยุชุมชนฅนเกษตร ประจำวันที่ 8 กรกฏาคม 2565
11 ก.ค. 2565
145
0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม AIC Award 2022 ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมผลักดันนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร

Loading...
ตกลง