1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รายการวิทยุชุมชนฅนเกษตรประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565
8 ส.ค. 2565
202
0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรวางมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้สามารถกระจายสินค้าออกสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง