1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รายการวิทยุชุมชนฅนเกษตร ประจำวันที่ 12 มกราคม 2567
15 ม.ค. 2567
52
0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 เกษตรสินค้ามูลค่าสูง เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ในอาชีพแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง