1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รายการวิทยุชุมชนฅนเกษตร ประจำวันที่ 19 มกราคม 2567
22 ม.ค. 2567
40
0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อขยายสิทธิประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง