1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รายการวิทยุชุมชนฅนเกษตร ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
19 ก.พ. 2567
38
0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรปี 2566/67 เพื่อรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง