กำหนดการและรายละเอียดพิธี
 • กำหนดการ

  วันพืชมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

  เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา (เวลาโดยประมาณ)

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

  เวลา ๗.๓๐ นาฬิกา (เวลาโดยประมาณ)

  พระยาแรกนาขึ้นรถยนต์หลวงออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วเดินนำกระบวนแห่อิสริยยศไปที่โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อม

  เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา (เวลาโดยประมาณ)

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปยังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

  ฤกษ์พิธีไถหว่าน

  ระหว่างเวลา ๐๘.๑๙ - ๐๘.๔๙ นาฬิกา

  การแต่งกาย

  ▶ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ 

  ▶ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

ตกลง